O   N A M A
Interbuk d.o.o. Beograd ogranak Vršac je jedna od vodećih firmi u južnobanatskom regionu.
Osnovana je 2003-e godine sa sedištem u Beogradu.
Naša privredna aktivnost obuhvata: organizaciju transporta u drumskom, železničkom, pomorskom i avio saobraćaju, carinskom posredovanju, skladištenju robe (merenje, prepakivanje, osiguranje, brojanje, čuvanje robe na temperaturnom režimu i.t.d) po nalogu komitenta.
Posedujemo logističku podršku u praćenju i izmeni propisa u carinskom, spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju uz poštovanje međunarodnih konvencija i sporazuma. Raspolažemo informacionim sistemom i stručnim kadrom koji omogućuju visok nivo usluga. To je doprinelo brzom rastu naše firme i sticanju poverenja kod komitenata. U uslovima sve prisutne neizvesnosti na tržištu komitentima je veoma važno da roba u najbržem roku stigne na željenu destinaciju gde im obezbeđujemo široku paletu logistiških usluga. Članica smo međunarodnih špeditera Srbije a samim tim i FIATA i IATA sa mogućnošću uključivanja u svetske tokove roba.

Copyright © Interbuk
11000 Beograd *** Beogradska 39/II *** 011/324 21 10
26300 Vršac *** Arhitekte Brašovana 2 *** 013/807 349, 807 835, 807 590
INTERBUK